Journal archive for Google Scholar Robot!

Khorasan Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers (kiaeee)

نشریه عصر برق - انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه خراسانVolume 3, Number 8 (2018-3)


پیاده ‌سازی برون‌خط و برخط برنامه تخمین حالت و شبیه‌سازی حوزه زمان در یک شبکه واقعی
پیاده ‌سازی برون‌خط و برخط برنامه تخمین حالت و شبیه‌سازی حوزه زمان در یک شبکه واقعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استراتژی‌های تعمیر و نگهداری ژنراتورهای نیروگاهی و تدوین برنامه تست
استراتژی‌های تعمیر و نگهداری ژنراتورهای نیروگاهی و تدوین برنامه تست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و تحلیل ساختار مراکز کنترل دیسپاچینگ در شبکه های قدرت - مورد مطالعه برق منطقه ای خراسان
طراحی و تحلیل ساختار مراکز کنترل دیسپاچینگ در شبکه های قدرت - مورد مطالعه برق منطقه ای خراسان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ترانسفورماتور سن با سایر ادوات انعطاف‌پذیر قدرت در بهبود پایداری گذرا و پایداری ولتاژ سیستم قدرت
مقایسه ترانسفورماتور سن با سایر ادوات انعطاف‌پذیر قدرت در بهبود پایداری گذرا و پایداری ولتاژ سیستم قدرت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به کارگیری پنل‌های فتوولتاییک شناور بر سطح آب در ایران
به کارگیری پنل‌های فتوولتاییک شناور بر سطح آب در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل اثر سایه بر پایداری دینامیکی شبکه قدرت در شرایط نفوذ بالای فتوولتائیک
تحلیل اثر سایه بر پایداری دینامیکی شبکه قدرت در شرایط نفوذ بالای فتوولتائیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل خروج مولد نیروگاه مشهد و بی‌برقی پست‌های غدیر و رضوی در حادثه شبکه فوق‌توزیع خراسان رضوی
تحلیل خروج مولد نیروگاه مشهد و بی‌برقی پست‌های غدیر و رضوی در حادثه شبکه فوق‌توزیع خراسان رضوی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتقال توان به صورت بی‌سیم برای یک کاشتینه ضربان‌ساز مصنوعی قلب و پیاده‌سازی یک نمونه عملی
انتقال توان به صورت بی‌سیم برای یک کاشتینه ضربان‌ساز مصنوعی قلب و پیاده‌سازی یک نمونه عملی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles