نشریه عصر برق - انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه خراسان- راهنمای نگارش مقاله
اطلاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/10 | 
اطلاعیه

تاکید مجدد سردبیر محترم نشریه، بر توجه به هدف فصلنامه علمی- ترویجی عصر برق که چاپ مقالات علمی مروری است
خواهشمند است بمنظور جلوگیری از اتلاف وقت خود و دفتر نشریه، این موضوع را درنظر داشته باشید

با تشکر
نشانی مطلب در وبگاه نشریه عصر برق - انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه خراسان:
http://kiaeee.ir/find.php?item=1.48.56.fa
برگشت به اصل مطلب