نشریه عصر برق - انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه خراسان- بیست و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
بیست و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/22 | 
بیست و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر در اردیبهشت ماه سال جاری در دانشگاه سجاد برگزار می گردد.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه عصر برق - انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه خراسان:
http://kiaeee.ir/find.php?item=1.123.34.fa
برگشت به اصل مطلب