نشریه عصر برق - انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه خراسان- درباره انجمن
تاریخچه انجمن مهندسی برق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/1 | 
تاریخچه انجمن مهندسین برق والکترونیک ایران
درسال1370 دو تشکل جامعه مهندسین برق و الکترونیک و انجمن مهندسین برق و الکترونیک تشکیل و در پایان سال هر دو تشکل در هم ادغام و " انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران " با هدف گردهم آوردن مهندسین برق و الکترونیک کشور به منظور توسعه دانش علمی و تخصصی در صنایع برق و الکترونیک، همچنین ارتقاء توانمندی اعضاء به منظور خوداتکایی علمی در کشور و ایجاد مرجعیت علمی بررسی و اظهار نظر تخصصی در صنعت برق به ریاست جناب آقای دکتر غفوری فرد شکل گرفت. انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران که یک موسسهای غیر انتفاعی است، با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آن سال آغاز بهکار کرد و پس از آن به سرعت نمایندگی هایی در سایر استانها تحت عنوان شاخه انجمن شروع به فعالیت نمودند. بطوریکه در حال حاضر 22 شاخه با حدود 7200 عضو در استانهای مختلف ارائه خدمت می نمایند. انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه خراسان نیز در اوایل سال 76 با 150 عضو تشکیل شد و درحال حاضر با حدود 1500 عضو حقیقی و 150 عضو حقوقی یکی از بزرگترین شاخه های انجمن می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه عصر برق - انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه خراسان:
http://kiaeee.ir/find.php?item=1.115.23.fa
برگشت به اصل مطلب