نشریه عصر برق - انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه خراسان- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۰ | 
نویسنده محترم مقاله باید در سایت انجمن مهندسی برق و الکترونیک ثبت نام کند و پس از آن مقاله خود را از طریق لینک موردنظر در سایت ارسال کند. این مقاله برای هیئت داوری ارسال خواهد شد. هیئت داوری از یک تیم 5 نفره تشکیل شده است. پس از پذیرش مقاله، در مجله عصر برق چاپ خواهد شد. مقاله ارسالی برای نشریه باید در فرمت مخصوص خود نگارش شود. ساختار مقاله باید شامل عنوان، چکیده فارسی، متن اصلی، نتایج و جمع‌بندی، مراجع، شکل‌ها و جدول‌‌ها (درصورت نیاز) باشد. هم چنین خواهشمند است مقاله ارسالی دارای چکیده انگلیسی، کلمات کلیدی انگلیسی، نام نویسندگان انگلیسی و وابستگی سازمانی به زبان انگلیسی  باشد، ضمن اینکه از ارسال معادلات به صورت تصویر جدا خودداری فرمایید. بدیهی است مقالات خارج از فرمت اعلام شده، برای داوری ارسال نخواهد شد.
هزینه داوری مقالات 500,000 ریال و در صورت پذیرش جهت چاپ 3,000,000 ریال می باشد که باید  به شماره کارت 5859831128065157 و یا شماره حساب 0406537927 بانک تجارت به نام نشریه عصر برق، واریز و تصویر وجه واریزی از طریق ایمیل asrebarqgmail.com به دفتر نشریه ارسال گردد.

فرمت مخصوص نشریه به صورت یک فایل WORD و یک فایل PDF در زیر قرار گرفته است.
./files/site1/files/f/Template..docx

./files/site1/files/f/Template(1).pdf
نشانی مطلب در وبگاه نشریه عصر برق - انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه خراسان:
http://kiaeee.ir/find.php?item=1.48.16.fa
برگشت به اصل مطلب