نشریه عصر برق - انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه خراسان- اهداف و زمینه‌ها
اهداف نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/20 | 
از مهمترین اهداف این نشریه علمی ترویجی می توان موارد زیر را نام برد:
  • انتشار کتب و نشریه های تخصصی و خبری
  • ارتقای سطح استفاده از فناوری اطلاعات
  • ارتقای سطح دانش و توانمندیهای مهندسین برق و الکترونیک
  • ارتقای سطح دانش دانش آموختگان از فعالیت های صنعتی
  • گفت و گو با اساتید بنام مهندسی برق و الکترونیک
  • مطالعه چکیده رساله های برتر دانشجویان مقطع دکترا
نشانی مطلب در وبگاه نشریه عصر برق - انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه خراسان:
http://kiaeee.ir/find.php?item=1.42.15.fa
برگشت به اصل مطلب