نشریه عصر برق - انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه خراسان- اطلاعیه بازدید آذر ماه
اطلاعیه بازدید آذر ماه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۸ | 
بازدید از واحدهای فن آور مستقر در پارک علم و فن آوری خراسان
تاریخ برگزاری: دو سه شنبه پی در پی در آذر ماه به طور مجزا برای دانشجویان گرامی و اساتید ارجمند
زمان و محل حرکت: ساعت 9 صبح، درب ورودی مجموعه فرهنگی ورزشی شرکت برق منطقه ای خراسان واقع در ابتدای بلوار امامت
هزینه ثبت نام برای هر نفر 100,000 می باشد که باید به شماره حساب 2696-1762-8310-5859 به نام دکتر ایمان احدی اخلاقی واریز فرمایید.
علاقمندان می توانند با تماس با دفتر انجمن به شماره 36103857، ثبت نام خود را در این بازدید قطعی نمایند.
با تشکر
دبیرخانه انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران شاخه خراسان
همراه 09153248277 ( سعادت)
نشانی مطلب در وبگاه نشریه عصر برق - انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه خراسان:
http://kiaeee.ir/find.php?item=1.135.51.fa
برگشت به اصل مطلب