نشریه عصر برق - انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه خراسان- عضویت در انجمن برق خراسان
نحوه و مزایای عضویت در انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/1 | 
عضویت در انجمن:
حداقل مدرک کارشناسی در کلیه گرایشهای رشته های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر و مهندسی پزشکی بعنوان عضو پیوسته، حداقل مدرک کارشناسی در سایر رشته های مهندسی و یا علوم پایه و حداقل ۵ سال سابقه کار حرفه ای در یکی از رشته های برق والکترونیک، بعنوان عضو وابسته و دانشجویان گرایشهای فوق با شرط گذراندن سه چهارم دروس تخصصی، بعنوان عضو دانشجویی می توانند به عضویت انجمن درآیند.
مزایای عضویت در انجمن:
  • اعتبار
  • شرکت در دوره های آموزشی برای اعضاء
  • معرفی فارغ التحصیلان جوان ودیگر اعضای جویای کاربه بازار کار
  • معرفی دانشجویان جهت کارآموزی
  • بازدید از مراکز صنعتی ، تحقیقاتی و نمایشگاهی
  • شرکت در آزمون PE
  • شرکت در سمینارهای تخصصی وکارگاههای آموزشی
  • برخورداری از تخفیف ویژه در شرکت در کنفرانس های مربوطه
جهت عضویت در انجمن به سایت اصلی آن به آدرس www.krec.ir/kiaeee مراجعه فرمایید

 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه عصر برق - انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه خراسان:
http://kiaeee.ir/find.php?item=1.118.26.fa
برگشت به اصل مطلب