نشریه عصر برق - انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه خراسان-  انجمن مهندسی برق
اعضای انجمن مهندسی برق شاخه خراسان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۲ | 
اعضای هیأت مدیره : فعلی
نام و نام خانوادگی محل خدمت /سمت مسؤولیت در شاخه
دکتر مصطفی رجبی مشهدی معاون راهبری شبکه برق کشور رئیس هیئت مدیره
مهندس علی کارگزار مشاور مدیر عامل شرکت مخابرات ایران و مدیر مخابرات منطقه خراسان رضوی نائب رئیس هیئت مدیره
مهندس حسن اروجی معاون شبکه مخابرات منطقه خراسان رضوی خزانه دار
دکتر مصطفی عیدیانی مدیر پژوهش و تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی خراسان دبیر
دکتر مهدی علومی بایگی مدیر اتوماسیون پستهای شرکت برق منطقهای خراسان عضو هیئت مدیره
مهندس مجید مهدیزاده مدیر گروه IT مخابرات منطقه خراسان رضوی عضو هیئت مدیره
دکتر ایمان احدی اخلاقی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سجاد عضو هیئت مدیره
مهندس جواد حمیدی عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی خراسان عضو هیئت مدیره
مهندس محمود جلائیان زعفرانی نائب رئیس و مدیرعامل شرکت آذرخش انتقال نیرو عضو هیئت مدیره
دکتر سید مجید مزینانی نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی عضو هیئت مدیره
دکتر عباداله کامیاب مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقهای خراسان عضو هیئت مدیره
مهندس غلامرضا یزدانی شواکند صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه امواج برتر عضو علی البدل اول
دکتر جاوید خراسانی عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی خراسان عضو علی البدل دوم
مهندس محمد آهوی آتشین معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای خراسان بازرس اول
مهندس امیر خدابخشیان مدیر داخلی شرکت مشهد تدبیر بازرس دوم
نشانی مطلب در وبگاه نشریه عصر برق - انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه خراسان:
http://kiaeee.ir/find.php?item=1.114.46.fa
برگشت به اصل مطلب