[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره انجمن :: جستجو :: ثبت نام :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اخبار و رویدادها::
گالری عکس::
آشنایی با انجمن::
عضویت در انجمن::
دریافت فایل::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
آخرین مطالب بخش
:: اخبار
..
آخرین مطالب سایر بخش‌ها
..
:: اساسنامه انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران ::
    

مقدمه

بمنظور تحقق اهداف این اساسنامه انجمن مهندسین برق والکترونیک ایران با گرایشهای مهندسی قدرت ، الکترونیک ، مخابرات ،کنترل ، کامپیوتر ، مهندسی پزشکی و نظائر آنها تشکیل شده است.

فصل اول - کلیات

ماده 1 – نام تشکیلات انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران می باشد که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود. انجمن دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و بصورت غیر انتقاعی اداره می شود.

ماده 2- تابعیت انجمن ایرانی است و بر اساس مجوز صادره از سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی فعالیت می نماید.

ماده3- محل مرکز انجمن در شهر تهران است و میتواند پس از تصویب هیات مدیره شعب آن در هر قسمت از کشور تشکیل شود.

ماده4- مدت فعالیت انجمن نا محدود می باشد.

ماده 5- هدف انجمن . رشد ارتقاء و شکوفائی صنایع . فن آوری . آموزش وپرورش کشور در زمینه های تخصصی اعضاء انجمن در مرحله نخست از دیدگاه اقتصاد ملی و نهایتا در جهت بهبود وضع کنونی جوامع بشری می باشد.

ماده6- وظایف

 1-6- ایجاد پایگاهی مناسب جهت برقراری ارتباط علمی ، فنی ، تحقیقاتی ، آموزشی و تبادل نظر بین محققان و سایر کارشناسانی که بنحوی باشاخه های گوناگون برق و الکترونیک سر و کار دارند.

2-6- همکاری با وزارت آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی و انجمن های علمی و مؤسسات صنعتی ، برنامه ریزی امور آموزشی ، پژوهشی و صنعتی و برگزاری گردهمائیهای علمی و فنی

3-6- ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی و علمی . پژوهشی . صنعتی و ارائه خدمات لازم کارشناسانه در مسائل مذکور .

4-6- ارائه خدمات آموزشی . علمی . پژوهشی . صنعتی . به منظور رشد تکنولوژی برق و الکترونیک در کشور به اعضاء ویا هر سازمان ایرانی متقاضی

5-6- ترغیب و تشویق پژوهشگران . صنعتگران .و دانشجویان در پیشبرد فعالیت علمی

6-6- تهیه وتدوین و انتشار نشریات و مجموعه های علمی . اموزشی وبرگزاری گردهمائیهای آموزشی وپژوهشی و صنعتی .

7-6- حمایت از افراد محقق و صنعتگر وهمکاری وهدایت آنها در جهت حصول به اهداف انجمن

8-6- شناسائی و جذب اشخاص فعال در رشته های مربوط و تشویق و هدایت آنها در جهت تحقق اهداف انجمن .

9-6- ایجاد هماهنگی با انجمن و سازمانهای علمی داخلی و خارجی مانند IEEE ، CIGRE IEE وغیره.

10-6- ارائه نقطه نظرات تخصصی انجمن به سازمانهای ذیربط .

11-6- کسب اطلا عات از آخرین دستاورد های علمی و سعی در ارائه آنها به اعضاء از طریق گوناگون .

12-6-حمایت از حقوق قانونی اعضاء خصوصا در زمینه های علمی و صنعتی .

فصل دوم – ساختار انجمن

 ماده 7- ارکان انجمن بشرح ذیل است :
الف- مجمع عمومی ب- هیات مدیره ج- بازرسان

 ماده 8- اعضاء انجمن عبارتند از :اشخاص حقیقی یا حقوقی که بنحوی شامل یکی از موارد زیر بند ماده 8 باشد . قبول یا تداوم عضویت اشخاص حقیقی یا حقوقی در انجمن منوط عدم اقدام متقاضی و یا عضو علیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و به یکی از اشکال ذیل می باشد . چنانجه در مواردی غیر از آنچه که ذیلا تشریح خواهد شد. لازم باشد مراتب به پیشنهاد هیأت مدیره و پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده و تغییر در اساسنامه قابل اجرا خواهد شد .

1-8- عضویت پیوسته : هیأت موسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های برق . اکترونیک . ویا یکی از رشته های وابسته باشند .

2-8- عضویت وابسته : افرادیکه حائز شرایط ذیل باشند می توانند به عضویت وابسته انجمن در آیند .

1-2-8-کلیه افرادی که دارای درجه کارشناسی در سایر رشته های مهندسی و یا علوم پایه بوده و حداقل به مدت 5 سال به نحوی سابقه کار حرفه ای در یکی از رشته های برق و الکترونیک داشته باشند. می توانند بصورت اعضاء وابسته انجمن پذیرفته شوند.

2-2-8- افرادیکه در رابطه با موضوع فعالیت انجمن به تشخیص هیئت مدیره به عنوان خبره شناخته شده باشند . میتوانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت وابسته انجمن در آیند.

3-2-8- عضویت دانشجوئی : کلیه دانشجویانی که در رشته های برق و الکترونیک به تحصیل اشتغال دارند و حداقل سه چهارم از واحد های تخصصی خود را گذ رانده باشند.

 4-8- عضویت افتخاری :شخصیتهای ایرانی و یا خارجی که مقام علمی آنها در زمینه های برق و الکترونیک حائز اهمیت خاص باشد ویا پیشبرد اهداف انجمن کمکهای ارزنده ای ارائه نموده باشند .

5-8-عضویت حقوقی:اشخاص حقوقی فعال در زمینه مربوط به فعالیت انجمن می توانند با تصویب هیأت مدیره انجمن به عضویت پیوسته انجمن پذیرفته شوند.

ماده9-حق عضویت هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی راکه میزان آن توسط هئیت مدیره پیشنهاد و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد. تبصره1- پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعائی را نسبت به دارائی انجمن برای اعضاء ایجاد نخواهد کرد .

ماده 10- لغو عضویت در انجمن در یکی از موارد ذیل خاتمه مییابد :

1-10-استعفای کتبی عضو

2-10-عدم پرداخت حق عضویت سالانه حداکثر تایکسال بعد از آخرین پرداخت .

تبصره 1- آئین نامه عدم صلاحیت . علل خاتمه عضویت وعضویت مجدد به پیشنهاد هئیت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید .

تبصره 2- تصمیم نهائی خاتمه عضویت با هیات مدیره خواهد بود .

 3-10-
سایر مواردی که در اساسنامه پیش بینی می شوند 

 
ماده 11- مجامع عمومی از گردهمائی اعضای پیوسته انجمن و به دو صورت ذیل تشکیل می گردد:

1-11-مجمع عمومی عادی هر سال یکبار و در صورت لزوم به طور فوق العاده تشکیل می شود.

2-11-مجمع عمومی فوق العاده در مواقع ضروری و باتصویب و پیشنهاد هیأت مدیره و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته به دعوت هیأت مدیره و یا بازرسان تشکیل می گردد.

تبصره 1-جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی هر یک با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضاءبرای بار اول رسمیت می یابد.

تبصره2- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با دو سوم آراء تصویب خواهد شد.

تبصره3- تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آراء تصویب خواهد شد.

تبصره4-هریک از اعضای انجمن می تواند برای حضور و دادن رای در مجامع عمومی به یکی دیگر از اعضاء وکالت کتبی بدهد .هیچیک از اعضاء انجمن نمی تواند وکالت بیش از 3نفر عضو را بپذیرد .

تبصره 5- مجمع عمومی عادی در اولین جلسه خود یکنفر را از بین اعضاء به عنوان رئیس مجمع و دو نفر رابه عنوان ناظر و یکنفر را به عنوان منشی انتخاب می نماید . جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده با دعوت کتبی و با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه ده روز قبل از تشکیل مجمع واز طریق نامه و یا درج در روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع اعضاء خواهد رسید .

تبصره 6- چنانچه جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده حد نصاب رسمیت را حاصل ننماید .به فاصله 15 روز از دعوت اولیه . نسبت به مجددتوسط رئیس مجمع اقدام خواهد شد . و جلسه با حضور حاضرین رسمیت مییابد.

ماده 12- وظایف عمومی انجمن به شرح زیر است:

1-12-رسیدگی واتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیتهای سالانه انجمن .

2-12-اتخاذ تصمیم نسبت به تراز نامه

3-12-انتخاب هیأت مدیره

4-12-انتخاب دو نفر از اعضاء بعنوان بازرس اصلی و علی البدل

5-12-تصویب کلیه آئین نامه ها و ضوابط اجرائی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن

6-12-اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی انجمن

ماده 13- وظایف مجمع عمومی فوق العاده وظایف مجمع عمومی فوقالعاده بشرح ذیل می باشد:

1-13-عزل هئیت مدیره

2-13-انحلال انجمن با اطلاع وزارت فرهنگ وآموزش

دفعات مشاهده: 857 بار   |   دفعات چاپ: 239 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه خراسان Khorasan Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers (kiaeee)
کلیه اطلاعات و حقوق این پایگاه متعلق به انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه خراسان می باشد.
Persian site map - English site map - Created in 0.054 seconds with 857 queries by yektaweb 3568